Χαρτινα ποτηρια


Χάρτινα ποτήρια Ipanema λευκά 4οζ.
50 τεμ

Χάρτινα ποτήρια Ipanema λευκά 8οζ.
50 τεμ

Χάρτινα ποτήρια Ipanema λευκά 12οζ.
50 τεμ

Χάρτινα ποτήρια Ipanema λευκά 16οζ.
50 τεμ

 

Χάρτινα ποτήρια Utopia  4οζ.
50 τεμ

Χάρτινα ποτήρια Utopia 8οζ.
50 τεμ

Χάρτινα ποτήρια Utopia  12οζ.
50 τεμ

Ιανουαρίου 03, 2015 Share this: