Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.aftertaste.gr προϋποθέτει το γεγονός ότι έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης που ακολουθούν. Κάθε χρήστης - επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης και λειτουργίας αυτής, όπως αυτοί αποτυπώνονται κάθε φορά. Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω όρους, τότε δεν πρέπει να προχωρήσετε σε χρήση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών και μη υπηρεσιών της www.aftertaste.gr

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοτόπου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην Aftertaste Quality Solutions.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η Aftertaste Quality Solutions δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου. Το περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα - διακριτικά γνωρίσματα και κάθε είδους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Aftertaste Quality Solutions ανήκει στην εταιρία ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της τα έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου του www.aftertaste.gr ή εκπομπή του www.aftertaste.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων ή/και των διακριτικών γνωρισμάτων του www.aftertaste.gr. Οι παρόντες όροι χρήσης, των οποίων δια της αποδοχής και εγγραφής, σας ρητά δηλώνετε ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Aftertaste Quality Solutions όσον αφορά τη χρήση του www.aftertaste.gr και υμών. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.